Przemysław Filipek

Operator danych mms

Czas: 11.2006 –07.2008
Zadania: Opracowywanie danych do nawigacji satelitarnej

Czas: 11.2006 –07.2008
Firma: Tele Atlas
Zadania: Opracowywanie danych zebranych dla potrzeb nawigacji satelitarnej.

Scroll to Top