Przemysław Filipek

Uniwersytet Warszawski

Czas: 2014 – 2016
Specjalizacja: E-biznes
Czas: 2014 – 2016
Wydział: Zarządzanie
Kierunek: Zarządzanie
Specjalizacja: E-biznes
Uzyskany tytuł: Magister
Scroll to Top