Przemysław Filipek

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi

Czas: 2004 – 2007
Specjalizacja: Bezpieczeństwo Państwa
Czas: 2004 – 2007
Kierunek: Politologia
Specjalizacja: Bezpieczeństwo Państwa
Uzyskany tytuł: Licencjat
Scroll to Top